Takster

Privat er ikke dyrt

Heltidsmodul:  Egenbetalingen for en almindelig plads i Ejby Private Børnehave udgør i 2023 kr. 2050,- i 12 måneder. Betalingen skal tilmeldes PBS.

Taksten for 2024 bliver 2250 i 12 måneder.

Deltidsmodul: Egenbetalingen for en deltidsplads udgør i 2023 kr. 1700,- i 12 måneder, eller så længe familiens mulighed for at have et deltidsmodul gør sig gældende. Dertil kommer en betaling på kr. 25,- om måneden for maddag. Betalingen skal tilmeldes PBS. Se her hvilke kriterier, der skal opfyldes for at kunne søge om et deltidsmodul.

Opsigelse: Hvis du ønsker at opsige pladsen i børnehaven, så gøres det med 2 måneders varsel til rasmus@ejbyprivatebornehave.dk eller via en udleveret udmeldelsesblanket.

 

Skriv et svar

Rul til toppen