Det bedste til børnene

Ejby Private Børnehave er etableret, fordi vi gerne vil beholde en lille børnehave i Ejby. En børnehave, hvor alle kender alle, og hvor børnene oplever, at der er tid og lyst til at være sammen med dem. Vi vil styrke børnenes mange intelligenser, og give dem en indholdsrig hverdag, hvor de stimuleres og udfordres både gennem lege og voksenstyrede aktiviteter. Vi vil styrke børnenes livsglæde og mod.

Og deres forældre

Forældrene skal opleve en børnehave, hvor personalet er imødekommende, altid byder barnet velkommen, og ved, hvad der er sket for barnet i løbet af dagen, når det hentes. Der skal være et givende samspil mellem ledelse og forældre. Desuden vil vi bryde de traditionelle rammer for en institution og forsøge at tænke “ud af boksen”, når børnenes dagligdag skal planlægges.

 

Læs hvordan i vores læreplan.

 

Rul til toppen