Mening med legen

P.t. er vi i fuld gang med at arbejde med De Nye Styrkede Læreplaner, som ministeriet har besluttet vi skal. Det er spændende og grundigt arbejde, der endnu mere sikrer legen  som omdrejningspunkt i læring, udvikling og dannelse og at vi voksne omkring børnene vil noget med legen, vores læringsmiljø, og os selv som de rammesættende for det hele.  Den Nye Styrkede Læreplan vil være færdig i sommeren 2021.

Herunder er noget om den gamle læreplan, som vi stadig støtter os op af ind i arbejdet med alt det nye:

Går dit barn i børnehave hos os, kan du være sikker på, at dit barn har en indholdsrig dagligdag med leg og oplevelser. Og der er en mening med det hele.

Vi har en rigtig god, gennemarbejdet læreplan, hvor personalet har sat faglige, pædagogiske vinkler og nuancer på det daglige arbejde.

På denne måde bliver læreplanerne både fyrtårnet, vi styrer efter, lyset, der leder os på vej i dagligdagen og også redskabet til at få øje på, hvad der ligger i farvandet, vi skal udvikle på. Dermed sikrer vi, at alle børn lærer med legen, og at der altid er opfølgning på det enkelte barn.

Vores arbejde med læreplanerne følger et årshjul. Vi arbejder i aldersopdelte grupper med hvert tema i to måneder. Natur og naturfænomener er delt op, så vi har en måned om foråret og en igen om efteråret. De øvrige temaer ligger så vi arbejder med dem i to måneder i træk. Ved begyndelsen af hvert nyt tema forbereder gruppens voksne sig på de temaer og aktiviteter, der skal foregå i løbet af perioden. Det bruger de SMTTE-modellen til.  Den færdige plan hænges op på tavlen i gangen, så alle kan se periodens mål for gruppen, og hvordan vi vil arbejde med det.

Du finder vores læreplan her

Du finder vores årshjul – også kaldt læringstræet her.
laereplan_2016

 

Rul til toppen