Vi har tiltagende modtaget børn med meget lidt eller intet verbalt sprog. I skolen er der ligeledes en udfordring i forhold til at en del børn har for fattigt et sprog, når de starter i skole, hvilket giver dem en stor udfordring indlæringsmæssigt. Sprog og trivsel og indlæring hænger sammen. Med sproget forhandler vi i legene, vi planlægger og udvikler legene. Vi laver aftaler med legekammerater og konfliktløser. Sproget er vi dybt afhængige af, og derfor vil vi gerne arbejde intenst med sproget.

Vi forventer derfor også, at I læser med jeres barn hver dag. Lav f.eks. en tradition med godnatlæsning, hvor I sammen har en hyggestund med gode bøger inden barnet skal sove. Der er vildt meget sprogudvikling i at læse bøger sammen. Tal om det I læser, og om det I ser på billederne.

Her i børnehaven læser vi også med jeres børn. Vi læser på en måde, vi kalder dialogisk læsning. Det betyder, at vi taler om alle mulige ting i bogen. Vi taler om, hvad bogen mon handler om ud fra forsiden, om de mennesker og dyr der er i bogen; om hvad bogen handlede om, når vi har læst den færdigt osv. Vi har kufferter, hvori der er ting, der svarer til nogle af vores bøger. På den måde kan børnene også have f.eks. hesten i hånden, samtidigt med vi læser om hesten i bogen. Det styrker deres fokus, samt giver sproget en konkret form.

 

Rul til toppen