Bestyrelsen

Dit talerør

Børnehavens bestyrelse består af 4 forældre, en medarbejderrepræsentant samt et eksternt medlem. Forældremedlemmerne vælges på den årlige generalforsamling. Det eksterne medlem vælges for 2 år og kan til enhver tid udskiftes af bestyrelsen.

 

Bestyrelsen består af:

 

Formand: Anders Helbo

Næstformand: Tina Mølgaard

Kassér: Rikke Holmegaard Pedersen

Menigt medlem: Bjørn Toftdal

Eksternt medlem: Bettina Maciejewski

Medarbejderrepræsentant: Jette Klostergaard

Suppleant: Esben Fogh Nielsen

Suppleant: Rikke Colbæk Andersen