Bestyrelsen

Dit talerør

Børnehavens bestyrelse består af 4 forældre, en medarbejderrepræsentant samt et eksternt medlem. Forældremedlemmerne vælges på den årlige generalforsamling. Det eksterne medlem vælges for 2 år og kan til enhver tid udskiftes af bestyrelsen.

 

Bestyrelsen består af (indtil næste generalforsamling i april 2018) :

 

Formand: Anders Helbo

Næstformand: Tina Mølgaard

Kassér og eksternt medlem: Bettina Kjæp Sepstrup

Medarbejderrepræsentant: Jette Klostergaard

Menigt medlem: Esben Fogh Nielsen

Menigt medlem: Jens Rasmussen.

 

Der er p.t. ingen suppleanter, da de pga. udgåede medlemmer af bestyrelsen, er hoppet ind som menige medlemmer.